free login link?alternatif?w88_login bonus betbright poker_login bonus green app download

Sat, 07 Apr 2018 00:21:46 -0700


Bosanske piramide
NEWSLETTER
?

?

U VISOKO U MAJU DOLAZE SVJETSKI STRU?NJACI ZA PIRAMIDE

Od 7.-13. maja 2018. u Visokom ?e biti odr?ana me?unarodna konferencija o energiji piramida. Svoj dolazak su potvrdili neki od vode?ih svjetskih stru?njaka za piramide. Iz Rusije dolazi prof.dr. Konstantin Korotkov s Univerziteta u Sankt Peterburgu koji je patentirao ure?aje za prou?avanje uticaja energije piramida na prostor i ljude. Uz njega ?e biti i ?uveni graditelj piramida u Moskvi, St. Peterburgu i Tomsku Valery Uvarov. Iz Indije predava?i ?e biti istra?iva? piramida prof.dr. Jiten Bhatt autor koncpeta 'pyramid yantra' i Anil Sinha s instituta u Bangaloreu koji se bavi utjecajem piramida na poljoprivredu. Iz SAD dolazi stru?njak za piramide, skalarne valove i nutricionizam Ken Rohla. In?injer Goran Marjanovi? iz Srbije ?e govoriti o skalarnim valovima izmjerenim na bosanskim piramidama, a Beogra?anin Sa?a Na?feji o rezultatima snimanja piramida PIP kamerom. Doma?ini konferencije su pronalaza? bosanskih piramida dr. Semir Osmanagi? i graditelj najve?e moderne indijske piramide, kapaciteta 5.000 posjetilaca, Brahmarshi Patri?i. (Vi?e: http://piramidasunca.ba/images/banners/first-global-pyramid-energy-conference-and-tour-may-2018-rev-2.pdf).

Image


OP?INA VISOKO, ZAVI?AJNI MUZEJ I FONDACIJA POTPISALI PARTNERSKI SPORAZUM

Na?elnica Visokog mr.sc. Amra Babi? proglasila je 2018. godinu turizma u Visokom, a predstavnici Op?ine Visoko, Zavi?ajnog muzeja u Visokom i Fondacije 'Arheolo?ki park: Bosanska piramida Sunca' potpisali su krajem marta 2018. Sporazum o partnerskoj saradnji u oblasti tuizma. Ovo je veliko priznanje Fondaciji na upornom dugogodi?njem? radu i promociji arheolo?kog turizma, a prvi sporazum te vrste u BiH izme?u predstavnika vladinog, javnog i civilnog sektora. (Vi?e: free online bettinghttp://piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/item/12847-op%C4%87ina-visoko-zavi%C4%8Dajni-muzej-i-fondacija-potpisali-partnerski-sporazum-o-saradnji-u-oblasti-turizma.html).

Image


U SUSRET FESTIVALU ZA LJETNI SOLSTICIJ

Do?ek prvog dana ljeta bit ?e poseban ove godine u parku 'Ravne 2' u Visokom. Goran Karan ?e tokom cjelove?ernjeg koncerta imati svjetsku premijeru pjesme 'My legacy is Love'. Turska sufi pjeva?ica an?eoskog glasa Seda Bagzan postala je za?titni znak proslave ljetnog solsticija na bosanskim piramidama. Globalno popularni iscjelitelj Braco iz Zagreba imat ?e sesiju posve?enu svjetskom miru. Slovenkinja Branka Bo?i? ?e prelijepim glasom i mantrama o?arati prisutne, a dinami?ni kolektiv 'Vibrica' ?e na udaraljkama i bubnjevima dati potreban tempo. Svi su dobrodo?li od 19.-23- juna 2018. Vi?e:? http://piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/item/12568-festival-za-ljetni-solsticij-2018-u-parku-%E2%80%9Cravne-2%E2%80%9D.html).


PRVA SMJENA VOLONTERA NA BOSANSKIM PIRAMIDAMA 3. JUNA

Zahvaljuju?i volonterima, iskopavanja na bosanskim piramidama postala su najaktivnija i najuzbudljivija arheolo?ka lokacija na svijetu. Lani ih je od juna do septembra bilo 300, a sli?an broj se o?ekuje i ove godine. Prijave: http://piramidasunca.ba/eng/component/k2/item/10456-ekspedicije-na-bosanske-piramide-s-volontiranjem.html.

Image


PRVO VJEN?ANJE U PARKU 'RAVNE 2'

U romanti?nom okru?enju parka pozitivne energije 'Ravne 2' u Visokom, odr?ana je prva ceremonija vjen?anja. Emina i Vedo su se u parku upoznali, zaljubili, a nakon dvije godine i vjen?ali.? Vi?e: http://piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/item/12858-prvo-vjen%C4%8Danje-u-parku-ravne-2.html

Image


PROSIDBA U TUNELU RAVNE

Energija bosanskih piramida ?ini ?uda. Naime, nakon meditacije u Podzemnom labirintu Ravne, Amerikanac Allen Car zaprosio je svoju djevojku Deannu Hobson. http://piramidasunca.ba/bs/aktuelnosti/item/12827-prosidba-u-tunelu-ravne.html. Sudbonosno 'DA' snimljeno je i kamerom: https://www.youtube.com/watch?v=mR4CoIwV8UA

Image


?NAKON PRVE POSJETE TUNELIMA PRITISAK JE STABILIZIRAN

Amer Kapo iz Sarajeva dolazi redovno, svakog vikenda, u posjetu Podzemnim prahistorijskim labirintima Ravne. Prvi put je u Visoko do?ao sa ?eljom da vidi piramide i pobli?e se informira o ovom arheolo?kom otkri?u. Me?utim, uticaj tunela Ravne na njegovo zdravlje kao i na zdravlje njegove rodbine i prijatelja postao je glavni motiv za redovan dolazak i boravak u labirintu Ravne. Naime, Kapo godinama ve? koristi terapiju za visok pritisak koja i nije ba? bila u?inkovita. - Uprkos redovnom uzimanju lijekova moj pritisak je divljao i penjao se na 180/100. Nakon prvog posjeta tunelima pritisak je stabiliziran i sada ne prelazi 150/90 ĘC objasnio je. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lB7g5un_H_4

Image

?
?


Slu?bena stranica Fondacije: :?www.piramidasunca.ba
Slu?bena stranica direktora Fondacije::?www.samosmanagich.com
Youtube TV:?https://www.youtube.com/user/BosnianPyramidsTV/featured?feature=context
Discovery Science Channel o bosanskim piramidama:?http://piramidasunca.ba/eng/latest-news/item/9678-discovery-science-channel-on-bosnian-pyramid-discovery.html


Kliknite ovdje za odjavu sa liste
?
-- 
debian-science-maintainers mailing list
debian-science-maintainers@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/debian-science-maintainers

Reply via email to